Futunio Oy

keha-ttrajapinta-client

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.COM.0282236-6.keha-ttrajapinta-client

Beskrivning

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0282236-6
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) keha-ttrajapinta-client