Valtori

kapamessage_account_service

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.2574261-7.kapamessage_account_service

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2574261-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) kapamessage_account_service