Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.EDU.2627679-3.HAMI-prodclient

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) EDU
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2627679-3
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) HAMI-prodclient