Pinja Solutions Oy

Forest by Pinja

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.COM.1465258-7.ForestPro

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 1465258-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ForestPro