Iomine Oy

FI.GOV.0244683-1.xroadytj-services

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.COM.1611973-5.FI.GOV.0244683-1.xroadytj-services

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 1611973-5
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) FI.GOV.0244683-1.xroadytj-services