KEHA-keskus

ATVDokumenttirajapinta

Service bus identifierare: FI.GOV.2296962-1.ATVDokumenttirajapinta

Data och gränssnitt

Mer information

Beskrivning
Träder i kraft
Går ut
Miljö
Delad resurs Nej
Källa
Förvaltare
E-post till förvaltare keha@ely-keskus.fi
Telefonnummer till förvaltare
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 2296962-1
X-Road subsystem code ATVDokumenttirajapinta