KEHA-keskus

ATV rajapinnat

Service Bus-identifierare: FI.GOV.2296962-1.ATV rajapinnat

Mer information

Senast uppdaterad augusti 6, 2020, 21:31 (UTC)
Skapad augusti 6, 2020, 21:31 (UTC)
Giltig sedan
Giltig till
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2296962-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ATV rajapinnat