Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.COM.1095533-7.AHS-DATALAGER

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 1095533-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) AHS-DATALAGER
Begränsningar i åtkomsträttigheterna
Allowed Organizations