Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

2 subsystem
    • WSDL
  • ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

    Allmän beskrivning av tjänsten Insolvensregistret är en avgiftsfri informationssökningstjänst som Rättsregistercentralen publicerat i det öppna datanätet. Registret innehåller insolvensuppgifter ur konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret till de delar som det handlar om en skuld som uppstått i en...
    • WSDL
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).