Hätäkeskuslaitos

112-ILMO-YTJ-Client

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.2409452-3.112-ILMO-YTJ-Client

Beskrivning

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2409452-3
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) 112-ILMO-YTJ-Client
Begränsningar i åtkomsträttigheterna Offentlig
Allowed Organizations