Istekki

003722926330

Subsystemets information

Kod i Informationsleden

FI.COM.2292633-0.003722926330

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2292633-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) 003722926330