Pro SL Oy

003706039248

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.COM.0844343-9.003706039248

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0844343-9
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) 003706039248