Tulli

Organisaation tiedot

Organisaation Tulli logo

Kuvaus

Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti, suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Tulli huolehtii mm. tulliverotuksesta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä ulkomaankaupan tilastoinnista. Tulli tutkii myös tullirikoksia.

Päätehtäviä varten Tullissa on ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto, hallinto-osasto ja toimipaikkaosasto. Toimipaikkaosastoon kuuluvat seitsemän tullia niihin kuuluvine toimipaikkoineen. Tullit ovat Meritulli, Lentotulli, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra, Tornio ja Maarianhamina.

Tulli vastaa lakisääteisesti mm. kulutustavaroiden ja muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuontivalvonnasta. Tuotteiden määräystenmukaisuuden ja turvallisuuden tutkimisesta Tullissa vastaa Tullilaboratorio.

Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää ja valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto. Tulli toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite:
kirjaamo@tulli.fi
Verkkosivun osoite:
tulli.fi

X-Roadiin liittyvät tiedot

Palveluväylän ympäristö (X-Road instance):
FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class):
GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code):
0245442-8