Tilastokeskus

Tilastokeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten. Tuotamme valtaosan Suomen virallisista tilastoista. Kehitämme tilastotointa yhteistyössä muiden valtion viranomaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tilastokeskuksessa työskentelee noin 800 eri alojen asiantuntijaa. Puhelin- ja käyntihaastatteluja tekevät tilastohaastattelijat eri puolilla maata.