Alijärjestelmät

Alijärjestelmistä löydät Palveluväylään liittyneiden organisaatioiden tarjoamia palveluita ja niiden kuvauksia. Alijärjestelmää käytetään palvelujen tarjoamiseen Palveluväylän kautta ja palveluita hyödyntävien järjestelmien liittämisessä Palveluväylään.

Jos haluat ottaa jonkun palvelun käyttöösi, tutustu ohjeeseen palveluiden käyttöönotosta ja ota yhteyttä palvelua tarjoavaan organisaatioon.

4 alijärjestelmää
  • Veron tietopalvelurajapinnat

    Verotustietojen luovuttaminen teknisten rajapintojen välityksellä edellyttää Verohallinnon myöntämää tietolupaa. Lupaharkinnassa Verohallinto selvittää luvan hakijan tiedonsaantioikeuden lisäksi muun muassa pyydettyjen tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyviä seikkoja. Rajapinnat on suunnattu vain niille...
  • Vero-palvelut

    Vero-palvelut sisältää Verohallinnon tarjoamia verotustietojen kyselypalveluita. Toistaiseksi palvelut on suunnattu vain tietyille organisaatioille. Palveluiden käytöstä on aina sovittava Verohallinnon kanssa. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Suomi.fi -palveluväylään (kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks. lisätietoja...
Voit myös käyttää tätä rekisteriä API avulla (katso API-dokumentaatio).