GetUpdatedCompanies.v1.1

Service bus identifier: FI.GOV.0244683-1.xroadytj-services.GetUpdatedCompanies.v1.1

Kyselyllä voi hakea annetusta alkupäivämäärästä lähtien ne yritykset, joiden tiedot ovat päivittyneet. Maksimissaan voidaan hakea 6 kuukautta vanhoja tietoja. Tämä kysely on tarkoitettu yrityksen perustietojen ylläpitoon; toiminimi, yritysmuoto, kotipaikka, ja yrityksen osoite- ja yhteystiedot.

Open in new tab Embed

This attachment view is not available at the moment. Click here for more information.

Download attachment

Additional Information

Field Value
Last updated 10 June 2023
Created 20 December 2022
File format wsdl
Service name (X-Road service code) GetUpdatedCompanies
Service version (X-Road service version) v1.1
X-Road service type SOAP