GetDecisionMessageList

Service bus identifier: FI.GOV.2440921-4.SMK-TSPMessageService.GetDecisionMessageList

Toiminto palauttaa DecisionMessageList-tyyppisen sanoman, johon sisältyy otsikkotason tiedot toimijaa koskevista Kemera-rahoituspäätöksistä (DecisionMessage). Kyseessä on ns. ensimmäisen vaiheen hakutoiminto, jonka avulla toiminnon käyttäjä voi hakea otsikkotason tiedot toimijan Kemera-rahoituspäätöksistä.

Open in new tab Embed

This attachment view is not available at the moment. Click here for more information.

Download attachment

Additional Information

Field Value
Last updated 27 October 2022
Created 27 May 2019
File format wsdl
Service name (X-Road service code) GetDecisionMessageList
X-Road service type SOAP