GetDecisionMessageList Service bus identifier: FI.GOV.2440921-4.SMK-TSPMessageService.GetDecisionMessageList

Additional Information

Field Value
Last updated June 4, 2019
Created May 27, 2019
File format wsdl
Description

Toiminto palauttaa DecisionMessageList-tyyppisen sanoman, johon sisältyy otsikkotason tiedot toimijaa koskevista Kemera-rahoituspäätöksistä (DecisionMessage). Kyseessä on ns. ensimmäisen vaiheen hakutoiminto, jonka avulla toiminnon käyttäjä voi hakea otsikkotason tiedot toimijan Kemera-rahoituspäätöksistä.

Type
Connection information
Availability
SLA
Service status
License License not specified
X-Road service code GetDecisionMessageList