GetInspectionMessageList

Service bus identifier: FI.GOV.2440921-4.SMK-TSPMessageService.GetInspectionMessageList

Toiminto palauttaa InspectionMessageList-tyyppisen sanoman, johon sisältyy otsikkotason tiedot toimijaa koskevista tarkastuksista (InspectionMessage). Kyseessä on ns. ensimmäisen vaiheen hakutoiminto, jonka avulla toiminnon käyttäjä voi hakea otsikkotason tiedot toimijaa koskevista tarkastuksista.

Open in new tab Embed

This attachment view is not available at the moment. Click here for more information.

Download attachment

Additional Information

Field Value
Last updated 27 October 2022
Created 27 May 2019
File format wsdl
Service name (X-Road service code) GetInspectionMessageList
X-Road service type SOAP