Tunniste Palveluväylässä: FI.COM.2241010-7.opslpprod01

Lisätietoja

Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjä
Ylläpitäjän sähköposti
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) COM
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 2241010-7
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) opslpprod01