Etelä-Savon työ- ja...

Luvat ja Valvonta Palvelu

Kuvaus

Luvat ja valvonta -palvelun rajapinta viranomaisten sähköisille asiointipalveluille Suomi.fi-palveluväylässä

Luvat ja valvonta -palvelu mahdollistaa poikkihallinnollisten lupakokonaisuuksien hakemisen ja seurannan yhden luukun kautta. Asiointi- ja tilatiedot siirtyvät asiointipalveluiden ja Luvat ja valvonta -palvelun välillä sähköisesti.  

Palvelun käytön edellytykset ja rajoitukset
Viranomaisen sähköisen asiointipalvelun liittäminen Luvat ja valvonta -palveluun ja palvelun hyödyntäminen ovat viranomaisille maksutonta. Asiointipalveluaan liittävä organisaatio vastaa liitostöistä ja palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista, joita voi syntyä muun muassa teknisestä integraatiosta, henkilöstön ohjeistuksista ja koulutuksista, sekä käyttöönottoprojektin hallinnasta.
Asiointipalveluaan liittävän tulee täyttää Suomi.fi-palveluväylän käyttölupahakemus  

Palvelun käyttöönotto
Löydät Luvat ja valvonta -palvelun
teknisen liityntäohjeen (Palvelukerroksen-tekninen-liittymisohje-vx.xx.pdf) ja rajapintamäärityksen (Rajapintamääritys_vxxx.yaml) tämän kuvauksen liitteistä
käyttöönoton viranomaiskohtaiset ohjeet osoitteesta 

https://luvatjavalvonta.fi/kayttoonotto/

Lisätietoa Luvat ja valvonta -palvelusta
Lisätietoja Luvat ja valvonta -palvelun toiminnallisuuksista ja sisällöstä löydät palvelun tukisivustolta:https://luvatjavalvonta.fi
sisältää pikavalikon

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.2296962-1.LuvatjaValvontaPalvelukerros

Palvelut

Liitteet

Asiasanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 2296962-1
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) LuvatjaValvontaPalvelukerros