Kontakto Oy

kontakto-api-client

Tunniste Palveluväylässä: FI.COM.2831767-5.kontakto-api-client

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty joulukuu 7, 2020, 18:06 (UTC)
Luotu joulukuu 7, 2020, 18:06 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) COM
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 2831767-5
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) kontakto-api-client