Tunniste Palveluväylässä: FI.MUN.0101263-6.integration-suomifi

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty lokakuu 8, 2020, 08:33 (UTC)
Luotu lokakuu 8, 2020, 08:33 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) MUN
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0101263-6
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) integration-suomifi