Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

1 subsystem
  • jarjestysnumerorekisteri_service

    Ordningsnummerregistret är en tjänst som riktar sig till bostadsrättssamfund där samfunden kan granska ordningsnummer som beviljats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kvittera ordningsnumret som använt genom att registrera bostadsrättsavtal, uppdatera uppgifter om bostadsrättsavtal samt upprätthålla uppgifter...
    • REST
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).