Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

3 subsystem
 • energiatodistusrekisteri-ara-svc

  I energicertifikatregistrets gränssnittstjänst kan man söka uppgifter om en enskild byggnads energicertifikat med hjälp av söknycklar. Uppgifterna i certifikatet finns i pdf- och csv-format.  I energicertifikatregistret finns energicertifikat som upprättats efter maj 2015. Registret upprätthålls av Ara. Vad förutsätter användningen?...
  • JSON
 • jarjestysnumerorekisteri_service

  Ordningsnummerregistret är en tjänst som riktar sig till bostadsrättssamfund där samfunden kan granska ordningsnummer som beviljats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kvittera ordningsnumret som använt genom att registrera bostadsrättsavtal, uppdatera uppgifter om bostadsrättsavtal samt upprätthålla uppgifter...
 • SMK-MFJXmlExpSvc-REST

  MV-tiedon latauspalvelut ovat palvelukokonaisuus, jonka kautta metsäalan toimijat sekä Metsään.fi-palvelun käyttäjät voivat ladata kuviomuotoista MV-tietoa omaan käyttöönsä. Palvelu korvaa vanhan vuodesta 2013 käytössä olleen palvelun. Uusi latauspalvelu vastaa sisällöltään hyvin pitkälle vanhaa, Valtorin VIA-palvelun välityksellä...
  • PDF
  • JSON
  • XSD
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).