Organisaatiot

Organisaatioita käytetään alijärjestelmien ja aineistokokonaisuuksien luomiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen. Käyttäjillä voi olla organisaatioissa eri rooleja ja eri tasoisia käyttöoikeuksia alijärjestelmien luomiseen, muokkaamiseen ja julkaisemiseen.

178 organisaatiota

Organisaatiot

 • Tampereen kaupunki

  Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja Pirkanmaan maakuntakeskus, jossa on yli 225 000 asukasta. Yhdessä lähikuntiensa kanssa se muodostaa Suomen toiseksi suurimman talousalueen, jolla asuu lähes 400 000 ihmistä. Tampere on tutkimusten mukaan suosittu matkailu- ja opiskelukaupunki ja asukkaat arvostavat kaupungin palveluja. Kaupungin palvelut sijoittuvat organisaatiossa kolmelle...

  2 alijärjestelmää
 • Trafi

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen (traficom.fi). Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation (traficom.sv) The Finnish Transport and Communications Agency Traficom is an authority...

  10 alijärjestelmää
 • Tulli

  Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti, suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli huolehtii tulliverotuksesta, maahantuonnin arvonlisäverosta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä...

  13 alijärjestelmää
 • Valtori

  13 alijärjestelmää
 • VERO

  Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Verotuloja tilitetään vuosittain yli 50 miljardia euroa. Verohallinto turvaa verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteena on auttaa asiakkaita toimimaan omatoimisesti ja oikein. Verohallinnon asiakkaita ovat yksityishenkilöt sekä yritykset ja yhteisöt.

  15 alijärjestelmää
 • 2M-IT Oy

  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Affecto

  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Apotti

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • A-Rehu Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • A-Tuottajat Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Axiell Finland Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Bitcomp Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Bravedo Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Business Finland Oy

  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • CGI Suomi Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Cloudia Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Cybercom

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Elias-koulu

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.