Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017. Siun sotessa on yhteensä noin 7 000 työntekijää. Alueella on noin 170 000 asukasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on jaettu kolmeen toimialueeseen: ikäihmisten palvelut, terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut.