Subsystems

Subsystems lists services and service descriptions offered by organisations that have joined the Suomi.fi Data Exchange Layer. A subsystem is used to provide services through the Data Exchange Layer and connect systems that are used for consuming services to the Data Exchange Layer.

If you wish to implement a service that is listed in the API Catalogue, read our instructions on implementing services and contact the service provider.

4 subsystems
  • vero_gtx_server_prod

    Vero-palvelut sisältää Verohallinnon tarjoamia verotustietojen kyselypalveluita. Toistaiseksi palvelut on suunnattu vain tietyille organisaatioille. Palveluiden käytöstä on aina sovittava Verohallinnon kanssa. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Suomi.fi -palveluväylään (kansalliseen palveluväylään) liittyminen (ks. lisätietoja...
  • vero_tipa_server_prod

    Verotustietojen luovuttaminen teknisten rajapintojen välityksellä edellyttää Verohallinnon myöntämää tietolupaa. Lupaharkinnassa Verohallinto selvittää luvan hakijan tiedonsaantioikeuden lisäksi muun muassa pyydettyjen tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyviä seikkoja. Rajapinnat on suunnattu vain niille...
You can also access this registry using the Subsystem (see API Docs).