DVV

Subsystem

Lista över subsystem av den valda organisationen

  • Suomi.fi-fullmakter

    Allmän beskrivning Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter är det möjligt för organisationen att verifiera en persons eller ett företags behörigheter och rättigheter att använda e-tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar. Vid bekräftelsen av fullmakterna gör organisationens e-tjänst en förfrågan till tjänsten Fullmakter...
    • WSDL