Aktiva API:er

  • vtjrajapinta

    VTJ gränssnit ”Sökning med personbeteckning"
    • XML
    • XSD
    • WSDL