Aktiva API:er

 • Föreningsregistrets informationstjänst

  Yhdistysrekisterin tietopalvelun rajapinnasta voi hakea rekisteritietoja useilla eri hakuehdoilla. Hakuehtoja ovat esim. y-tunnus, rekisterinumero, yhdistyksen nimi, henkilötunnus tai kunta. Hakutuloksia voidaan rajata lisäksi päivämäärien perusteella. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Kansalliseen palveluväylään liittyminen (ks....
  • PDF
  • WSDL
 • Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

  Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst.
  • PDF
  • WSDL
  • XLSX
 • Handelregisteruppgifter

  Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.
  • PDF
  • WSDL
  • ZIP