API:er

1 API:er
  • Handelregisteruppgifter

    Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.
    • PDF
    • WSDL
    • ZIP
Du kan också komma åt katalogen via API (se API-dokumentation).