XRoadYrttiNotificationSearch_0_12_0.v1 Service bus identifierare: FI.GOV.0244683-1.xroad-yrtti-services.XRoadYrttiNotificationSearch_0_12_0.v1

Från sammanfattningen av denna API

Source: Yhdistysrekisterin tietopalvelun rajapinta

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Augusti 24, 2019
Skapad Augusti 23, 2019
Filformat wsdl
X-Road service code XRoadYrttiNotificationSearch_0_12_0
X-Road service version v1