DVV

VTJRRAYllapito

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.VTJRRAYllapito

Beskrivning

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) VTJRRAYllapito
Begränsningar i åtkomsträttigheterna
Allowed Organizations