Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.2440921-4.SMK-MFI-Service

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2440921-4
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) SMK-MFI-Service
Begränsningar i åtkomsträttigheterna
Allowed Organizations