MML

pistemeta-mml-service

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245954-4.pistemeta-mml-service

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245954-4
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) pistemeta-mml-service