MML

Kirjaamisosatietopalvelu

Service bus identifierare: FI.GOV.0245954-4.KirjaamisosaTietopalvelu

Data och gränssnitt

Taggar

Mer information

Beskrivning
Träder i kraft
Går ut
Miljö Produktionsmiljö
Delad resurs Nej
Källa
Förvaltare
E-post till förvaltare
Telefonnummer till förvaltare
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0245954-4
X-Road subsystem code KirjaamisosaTietopalvelu