KELA

Asiakastietojarjestelma

Subsystemets information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0246246-0.Asiakastietojarjestelma

Beskrivning

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0246246-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Asiakastietojarjestelma