KELA

Ahkela

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.GOV.0246246-0.Ahkela

Beskrivning

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0246246-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Ahkela