Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

1 subsystem
  • SMK-TSPMessageService

    Metsäkeskuksen uusi Tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu, joka vastaanottaa metsäalan toimijoiden lähettämiä sähköisiä xml-sanomia. TSP-viestipalvelu tarjoaa metsäalan toimijoille myös joukon toimintoja, joiden avulla he voivat hakea erilaisia...
    • WSDL
    • PDF
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).