API:er

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

63 API:er
 • Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

  Vad erbjuder tjänsten? Gränssnittet för anmälan om uppgifter om vårdnad av barn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ”bdsbarnvård (vtjlapsihuolto)” är avsett för kommuner, samkommuner, tings- och hovrätter som är skyldiga att anmäla uppgifter om vårdnad av barn till befolkningsdatasystemet. I tjänstens gränssnitt...
  • WSDL
 • Föreningsregistrets informationstjänst

  Yhdistysrekisterin tietopalvelun rajapinnasta voi hakea rekisteritietoja useilla eri hakuehdoilla. Hakuehtoja ovat esim. y-tunnus, rekisterinumero, yhdistyksen nimi, henkilötunnus tai kunta. Hakutuloksia voidaan rajata lisäksi päivämäärien perusteella. Edellytyksenä liitynnän käytölle on Kansalliseen palveluväylään liittyminen (ks....
  • PDF
  • WSDL
 • BDS-förfrågningsgränssnittet

  BDS-förfrågningsgränssnittet Vad erbjuder tjänsten? BDS-förfrågningsgränssnittet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är avsett för situationer där er organisation behöver uppgifter ur befolkningsdatasystemet: personuppgifter byggnadsuppgifter lägenhetsuppgifter. Via BDS-förfrågningsgränssnittet kan ni göra...
  • XML
  • XSD
  • WSDL
 • atvreferenssitietopalvelu

  Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Asiakastietovarannon atvreferenssitietopalvelu tarjoaa...
  • WSDL
 • Suomi.fi-fullmakter

  Vad erbjuder tjänsten Fullmakter? Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter är det möjligt för organisationen att verifiera en persons eller ett företags behörigheter och rättigheter att använda e-tjänster på en annan persons eller ett företags vägnar. Vid bekräftelsen av fullmakterna gör organisationens e-tjänst en förfrågan till...
  • WSDL
 • Upprätthållande av befolkningsdatasystemet

  Vad är BDS-underhåll? Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om de fastigheter på vilka byggnaderna står. Myndigheten för...
  • WSDL
 • Testservice

  Testa anslutningsserverns anslutning till Informationsleden Syftet med testtjänsterna Med hjälp av Testservice kan du testa anslutningen mellan din anslutningsserver och Suomi.fi-informationsleden. Subsystemet har också några enkla testtjänster som kan användas för att kontrollera att SOAP-meddelanden fungerar i den egna...
  • WSDL
 • Kirjaamisosatietopalvelu

  Kiinteistötietojärjestelmä Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi rekisteriä: kiinteistörekisteri lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri Kiinteistörekisteriin on merkitty kiinteistöjä ja muiden rekisteriyksiköitä koskevina tietoina perustiedot mm. kiinteistötunnus, pinta-ala, sijainti ja osuudet yhteisiin...
  • WSDL
  • WSDL
  • WSDL
  • WSDL
 • Huoneistotietojarjestelma

  Ett elektroniskt bostadsdatasystem togs i bruk i Finland 2019. I systemet insamlas stegvis omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en elektronisk ägaranteckning har gjorts för en aktielägenhet, ersätter anteckningen aktiebrevet i pappersform vid byte av...
  • WSDL
  • WSDL
 • omatajoneuvot

  Registerbeskrivning https://www.traficom.fi/sv/traficom/dataskydd-hos-traficom/register-och-datalager Trafis priser och avgifter https://www.traficom.fi/sv/
  • WSDL
You can also access this registry using the API (see API-dokumentation).