Respons

Vi tar gärna emot synpunkter eller utvecklingsförslag gällande API-katalogen. Just nu är det inte möjligt att ge synpunkter på enskilda API:er. Du kan få mer information om API:erna genom de kontaktvägar som anges i API:et.

Använd formuläret för att skicka dina synpunkter eller utvecklingsförslag gällande API-katalogen. Responsen skickas till kundtjänsten vid enheten för servicearkitektur vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha ett svar. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Du kan använda Markdown-formatering här