Respons

Vi tar emot respons och utvecklingsidéer om API-katalogen. I detta skede kan man inte ge respons på enskilda subsystem. Tilläggsuppgifter om subsystemet fås via de registrerade kontaktuppgifterna.

Skicka din respons eller utvecklingsidé i anslutning till API-katalogen med responsblanketten. Responsen styrs till Kundservicen vid enheten Servicearkitektur vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du vill ha svar på din respons ska du bifoga dina kontaktuppgifter. Fält som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Du kan använda Markdown-formatering här