Organisaatiot

Organisaatioita käytetään alijärjestelmien ja aineistokokonaisuuksien luomiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen. Käyttäjillä voi olla organisaatioissa eri rooleja ja eri tasoisia käyttöoikeuksia alijärjestelmien luomiseen, muokkaamiseen ja julkaisemiseen.

171 organisaatiota

Organisaatiot

 • Tiera

  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Tieto Oyj

  4 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Tilastokeskus

  Tilastokeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja.

  4 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Tornator Oy

  Tornator Oyj lyhyesti: Ydintoimintaamme ovat puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Pääliiketoimintamme ohella myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia sekä vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme.

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Trimble Forestry Europe Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Turun kaupunki

  Turku ympäristökuntineen on vireä Itämeren alueen kasvukeskus. Monipuolinen elinkeinorakenne, dynaamiset yritykset, korkealuokkainen koulutus-, kulttuuri- ja palvelutarjonta sekä kaunis saaristo muodostavat Turussa vetovoimaisen yhdistelmän. Turussa oli vuoden 2016 lopussa 187 604 asukasta. Koko seutukunnassa oli 325 340 asukasta. Opiskelijoiden osuus Turussa on suuri. Kaupungissa on kaksi...

  4 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 270 hengen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä...

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Tuudo Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö

  5 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • UNA Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • UPM Kymmene Oyj

  2 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Utsjoen kunta

  Utsjoki lukuina Perustamisvuosi: 1876 Veroprosentti 2017: 20,5 % Asukasluku 31.12.2016: ennakkotieto 1239 Pinta-ala: 5370 km² Asukkaita/km²: 0,23 Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin kunta, joka sijaitsee Lapin läänissä. Kunnassa asuu 1250 ihmistä ja sen pinta-ala on 5370,5 km2, josta 202,93 km2 on vesistöjä. Kunnan kylät ovat kirkonkylä, Karigasniemi/Outakoski...

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Vaasan kaupunki

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Valtimon kunta

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Valtiokonttori

  Valtiokonttori on noin 300 henkilön monialainen palveluvirasto. Se tuottaa valtion sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja, vastaa valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta, hoitaa valtion kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

  3 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Valvira

  Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvomme sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, alkoholihallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Myönnämme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaamme aluehallintovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa.

  4 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Vediafi Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Viipurin Reaalikoulu Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Visma

  3 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Visma PPG Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.