Organisaatiot

Organisaatioita käytetään alijärjestelmien ja aineistokokonaisuuksien luomiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen. Käyttäjillä voi olla organisaatioissa eri rooleja ja eri tasoisia käyttöoikeuksia alijärjestelmien luomiseen, muokkaamiseen ja julkaisemiseen.

215 organisaatiota

Organisaatiot

 • Business Finland Oy

  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • CGI Suomi Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Clento Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Cloudia Oy

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Cybercom

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Datatriever Oy

  Yritysdataa useista lähteistä Suomesta ja maailmalta. Viranomaisrekisterit, IPR data, osakedata, jne.

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Elias-koulu

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Elintarviketurvallisuusvirasto

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Elisa Oyj

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Eläinten terveys ETT ry

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Eläketurvakeskus

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Energiavirasto

  Energiavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, joka valvoo ja edistää sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimintaa, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Toimeenpanemme suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tavoitteemme on edistää ilmastotavoitteiden kustannustehokasta toteutumista sekä energiamarkkinoiden tehokasta toimintaa.

  2 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Englantilaisen koulun säätiö

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Espoon kaupunki

  6 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Etela-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtyma

  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 18 Etelä-Pohjanmaan kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä lähes 200 000. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on edistää piirin asukkaiden terveyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa huolehtimalla sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista ja tuottamalla erikoissairaanhoidon palveluja alueen väestölle.

  2 alijärjestelmää
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Etelä-Savon sote

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Faba osk

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Ficora

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Finnvera Oyj

  Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen...

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.
 • Frank Students

  1 alijärjestelmä
  Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.