MML

MMLYTJKysely1

Alijärjestelmän tiedot

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245954-4.MMLYTJKysely1

Kuvaus

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245954-4
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) MMLYTJKysely1