MML

Kirjaamisosatietopalvelu

Tunniste palveluväylässä: FI.GOV.0245954-4.KirjaamisosaTietopalvelu

Kiinteistötietojärjestelmä

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)

Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi rekisteriä:

kiinteistörekisteri
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Kiinteistörekisteriin on merkitty kiinteistöjä ja muiden rekisteriyksiköitä koskevina tietoina perustiedot mm. kiinteistötunnus, pinta-ala, sijainti ja osuudet yhteisiin alueisiin (esim. vesialueisiin) sekä tietoja kiinteistöjä koskevista käyttöoikeuksista ja -rajoituksista.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on merkitty kiinteistön omistaja sekä kiinteistöä koskevat kiinnitykset ja erityiset oikeudet (esim. vuokraoikeudet).

Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ovat julkisia ja ne kattavat koko Suomen.

Maanmittauslaitos ylläpitää kiinteistötietojärjestelmää

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpidosta, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisterin pitäjiä ovat Maanmittauslaitos ja suurimpien kuntien asemakaava-alueilla kuntien kiinteistöinsinöörit. Lisäksi eräät viranomaiset ovat velvollisia huolehtimaan päätöstensä merkitsemisestä kiinteistötietojärjestelmään.

Laatutiedot

Kiinteistörekisteri on muotoutunut nykyisenlaisekseen vuosikymmenten kuluessa. Eri aikoina on ollut erilaisia säädöksiä kiinteistörekisteriin ja sen edeltäjään maarekisteriin vietävistä tiedoista. Tietojen ylläpito on tapahtunut erilaisin välinein, ja se on osaltaan vaikuttanut rekisterin tietosisältöönkin. Kiinteistörekisterin laatutiedot -dokumentti kuvaa kiinteistörekisterin nykyistä tietosisältöä, tietojen alkuperää ja ylläpitotapaa. Se kertoo myös rajoituksista ja puutteista, joita tiedoissa voi olla. Käyttöoikeusyksiköistä on erillinen Käyttöoikeusyksiköiden laatutiedot -dokumentti.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin laatutiedot -dokumentti kertoo, mitä tietoja rekisteriin merkitään, mihin merkintätiedot ja -tavat perustuvat ja mitä rekisterin julkinen luotettavuus tarkoittaa.

http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistotietojarjestelma-ktj

Liitetiedostot

Asiasanat

Lisätietoja

Kuvaus

Kiinteistötietojärjestelmä

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)

Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi rekisteriä:

kiinteistörekisteri
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Kiinteistörekisteriin on merkitty kiinteistöjä ja muiden rekisteriyksiköitä koskevina tietoina perustiedot mm. kiinteistötunnus, pinta-ala, sijainti ja osuudet yhteisiin alueisiin (esim. vesialueisiin) sekä tietoja kiinteistöjä koskevista käyttöoikeuksista ja -rajoituksista.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on merkitty kiinteistön omistaja sekä kiinteistöä koskevat kiinnitykset ja erityiset oikeudet (esim. vuokraoikeudet).

Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ovat julkisia ja ne kattavat koko Suomen.

Maanmittauslaitos ylläpitää kiinteistötietojärjestelmää

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpidosta, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisterin pitäjiä ovat Maanmittauslaitos ja suurimpien kuntien asemakaava-alueilla kuntien kiinteistöinsinöörit. Lisäksi eräät viranomaiset ovat velvollisia huolehtimaan päätöstensä merkitsemisestä kiinteistötietojärjestelmään.

Laatutiedot

Kiinteistörekisteri on muotoutunut nykyisenlaisekseen vuosikymmenten kuluessa. Eri aikoina on ollut erilaisia säädöksiä kiinteistörekisteriin ja sen edeltäjään maarekisteriin vietävistä tiedoista. Tietojen ylläpito on tapahtunut erilaisin välinein, ja se on osaltaan vaikuttanut rekisterin tietosisältöönkin. Kiinteistörekisterin laatutiedot -dokumentti kuvaa kiinteistörekisterin nykyistä tietosisältöä, tietojen alkuperää ja ylläpitotapaa. Se kertoo myös rajoituksista ja puutteista, joita tiedoissa voi olla. Käyttöoikeusyksiköistä on erillinen Käyttöoikeusyksiköiden laatutiedot -dokumentti.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin laatutiedot -dokumentti kertoo, mitä tietoja rekisteriin merkitään, mihin merkintätiedot ja -tavat perustuvat ja mitä rekisterin julkinen luotettavuus tarkoittaa.

http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/kiinteistotietojarjestelma-ktj

Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ympäristö Tuotantoympäristö
Yhteiskäyttöinen Ei
Lähde
Ylläpitäjä
Ylläpitäjän sähköposti
Ylläpitäjän puhelinnumero
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0245954-4
X-Road subsystem code KirjaamisosaTietopalvelu