GetCompany.v1 Service bus identifier: FI.GOV.0244683-1.xroadytj-services.GetCompany.v1

Additional Information

Field Value
Last updated October 18, 2019
Created October 13, 2016
File format wsdl
Description

Tämä v1 -rajapinta on poistumassa käytöstä. Uudempi rajapinta on GetCompany.v.1.1

Type
Connection information
Availability
SLA
Service status
License License not specified
X-Road service code GetCompany
X-Road service version v1.1