Web Service: BizTalkServiceInstance - Generated by wsdl-viewer.xsl

Web Service: BizTalkServiceInstance

Target Namespace:
http://tempuri.org/

Port BasicHttpBinding_ITwoWayAsync

Protocol:
SOAP
Transport protocol:
SOAP over HTTP
Operations:
 1. HaeAREntiteetti
 2. HaeTTVEntiteetti
 3. PaivitaAREntiteetti
 4. PaivitaTTVEntiteetti

Operations

  Port type WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP

  1. HaeAREntiteetti
   Description:
   operation "HaeAREntiteetti"
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   HaeAREntiteetti
   Input:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_HaeAREntiteetti_InputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type HaeAREntiteetti
   • EntiteettiTunniste - type string with restriction - enum { 'LuonnollinenHenkilo', 'MuuYhteystieto', 'Oikeushenkilo', 'OrganisaationEdustaja', 'Osoite', 'Profiili', 'RoolikohtainenTieto', 'Suostumustieto', 'ToimijakohtainenLuokittelutieto', 'Toiminto', 'Toimipaikka', 'Yhteyshenkilo', 'Yksikko', 'MuuYhteystieto_YTJ', 'Oikeushenkilo_YTJ', 'Osoite_YTJ', 'Toimipaikka_YTJ', 'Yhteyshenkilo_YTJ' }
   • EntiteettiEhto type string
   • EntiteettiID type string
   • JarjestelmaRooli type string
   Output:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_HaeAREntiteetti_OutputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type HaeAREntiteettiResponse
   • request type string
   • response ... is recursive
  2. HaeTTVEntiteetti
   Description:
   operation "HaeTTVEntiteetti"
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   HaeTTVEntiteetti
   Input:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_HaeTTVEntiteetti_InputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type HaeTTVEntiteetti
   • EntiteettiTunniste - type string with restriction - enum { 'Aluetieto', 'AsianKasittely', 'EU_PK_Kokoluokka', 'Hakemus', 'Hanke', 'Liiketoimintakielto', 'Lupa', 'MuuTaloudellinenTieto', 'Omistusyhteystieto', 'OsapuolenToiminnanKuvaus', 'OsapuolenVaiheetTilat', 'Paatos', 'Projekti', 'Riskiluokitus', 'Tapahtumatieto', 'Tilinpaatostieto', 'Tilinpaatostunnusluvut', 'Tuki', 'ValtionSaatavat', 'Vastuut', 'OsapuolenVaiheetTilat_YTJ' }
   • EntiteettiEhto type string
   • EntiteettiID type string
   • JarjestelmaRooli type string
   Output:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_HaeTTVEntiteetti_OutputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type HaeTTVEntiteettiResponse
   • request type string
   • response ... is recursive
  3. PaivitaAREntiteetti
   Description:
   operation "PaivitaAREntiteetti"
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   PaivitaAREntiteetti
   Input:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_PaivitaAREntiteetti_InputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type PaivitaAREntiteetti
   • ArrayOfLuonnollinenHenkiloDTO - optional; type ArrayOfLuonnollinenHenkiloDTO
   • ArrayOfMuuYhteystietoDTO - optional; type ArrayOfMuuYhteystietoDTO
   • ArrayOfOikeushenkiloDTO - optional; type ArrayOfOikeushenkiloDTO
   • ArrayOfOrganisaationEdustajaDTO - optional; type ArrayOfOrganisaationEdustajaDTO
   • ArrayOfOsoiteDTO - optional; type ArrayOfOsoiteDTO
   • ArrayOfRoolikohtainenTietoDTO - optional; type ArrayOfRoolikohtainenTietoDTO
   • ArrayOfToimijakohtainenLuokittelutietoDTO - optional; type ArrayOfToimijakohtainenLuokittelutietoDTO
   • ArrayOfToimintoDTO - optional; type ArrayOfToimintoDTO
   • ArrayOfToimipaikkaDTO - optional; type ArrayOfToimipaikkaDTO
   • ArrayOfYhteyshenkiloDTO - optional; type ArrayOfYhteyshenkiloDTO
   • ArrayOfYksikkoDTO - optional; type ArrayOfYksikkoDTO
   • ArrayOfProfiiliDTO - optional; type ArrayOfProfiiliDTO
   • ArrayOfSuostumustietoDTO - optional; type ArrayOfSuostumustietoDTO
   Output:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_PaivitaAREntiteetti_OutputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type PaivitaAREntiteettiResponse
   • request type string
   • response ... is recursive
  4. PaivitaTTVEntiteetti
   Description:
   operation "PaivitaTTVEntiteetti"
   Style:
   document
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   PaivitaTTVEntiteetti
   Input:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_PaivitaTTVEntiteetti_InputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type PaivitaTTVEntiteetti
   • ArrayOfAluetietoDTO - optional; type ArrayOfAluetietoDTO
   • ArrayOfAsianKasittelyDTO - optional; type ArrayOfAsianKasittelyDTO
   • ArrayOfEU_PK_KokoluokkaDTO - optional; type ArrayOfEU_PK_KokoluokkaDTO
   • ArrayOfHakemusDTO - optional; type ArrayOfHakemusDTO
   • ArrayOfHankeDTO - optional; type ArrayOfHankeDTO
   • ArrayOfLiiketoimintakieltoDTO - optional; type ArrayOfLiiketoimintakieltoDTO
   • ArrayOfLupaDTO - optional; type ArrayOfLupaDTO
   • ArrayOfMuuTaloudellinenTietoDTO - optional; type ArrayOfMuuTaloudellinenTietoDTO
   • ArrayOfOmistusyhteystietoDTO - optional; type ArrayOfOmistusyhteystietoDTO
   • ArrayOfOsapuolenToiminnanKuvausDTO - optional; type ArrayOfOsapuolenToiminnanKuvausDTO
   • ArrayOfOsapuolenVaiheetTilatDTO - optional; type ArrayOfOsapuolenVaiheetTilatDTO
   • ArrayOfPaatosDTO - optional; type ArrayOfPaatosDTO
   • ArrayOfProjektiDTO - optional; type ArrayOfProjektiDTO
   • ArrayOfRiskiluokitusDTO - optional; type ArrayOfRiskiluokitusDTO
   • ArrayOfTapahtumatietoDTO - optional; type ArrayOfTapahtumatietoDTO
   • ArrayOfTilinpaatostietoDTO - optional; type ArrayOfTilinpaatostietoDTO
   • ArrayOfTukiDTO - optional; type ArrayOfTukiDTO
   • ArrayOfValtionSaatavatDTO - optional; type ArrayOfValtionSaatavatDTO
   • ArrayOfVastuutDTO - optional; type ArrayOfVastuutDTO
   • ArrayOfMaksuDTO - optional; type ArrayOfMaksuDTO
   Output:
   WcfService_ATH_Biztalk_EntiteettiRP_PaivitaTTVEntiteetti_OutputMessage (soap:body, use = literal, part = protocolVersion)
   part type PaivitaTTVEntiteettiResponse
   • request - optional; type string
   • response - optional; ... is recursive